PSYCHOBLÓGIA

Ako druhého neunudiť k smrti?

 

Psychológia nie je len vedou teoretickou. Poznatky, nazhromaždené psychológmi-výskumníkmi, sú častokrát v snahe pomôcť zefektívniť každodenný život človeka implementované do praxe. To v realite vyzerá napríklad tak, že na stránkach rôznych populárno-vedeckých až bulvárnych plátkov pútajú vašu pozornosť články (zvyčajne začínajúce číslicou a končiace nejakým psychologickým konštruktom – príklad: 11 tipov ako si zvýšiť sebavedomie) ponúkajúce instantné riešenie vašich problémov. Dnes svojou troškou do pomyslenej onlajn poličky prispejem i ja, pretože si myslím, že by ste mali vedieť, čo zistil p. Leary spolu s jeho kolegami.

Ten si ešte zachoval kúsok zmyslu pre pragmatickosť a odhodlal sa urobiť sériu štúdii, ktorá nezisťuje absolútne nezaujímavé fakty typu „Vykrivenosť zubov dieťaťa a ich vplyv na sebaúčinnosť a efektívnosť práce v škôle“. Naopak, svoju pozornosť zameral práve na to :

  • ČO nás v interakcii s druhými ľuďmi nudí
  • ktorí ľudia sú hodnotení ako (ne)zaujímaví

 V prvej časti výskumu mali respondenti za úlohu popísať „ o čom (ne)hovoria ľudia, ktorí sú vnímaní ako nudní spoločníci, resp. čo vzájomnú komunikáciu kazí a robí ju nezaujímavou.“ Autori získali celý rad faktorov, ktoré kategorizovali do 9 základných skupín.

 

 

Tomuto sa vyhnite !

1. Negatívny egocentrizmus je to, čím druhých zaručene unudíte k smrti, ak sa väčšinu času, ktorý strávite v okruhu svojich budúcich (ne)priateľov budete sťažovať, nadávať na svet či rozoberať (ňe)existujúce problémy. Zdôrazňovať tým budete nezáujem o druhých, pretože stredom vesmíru urobíte seba a vaše ufrflané ego.  

2. Rozprávanie o triviálnych plytkých témach (čo má tá druhá na sebe, čo bolo v poslednom dieli Farmy, zas zdražel chlieb, či aké je to počasie hrozné) vyhráva 2. miesto v súťaží o najnudnejšiu vec, ktorú môžete v spoločnosti iných robiť. Obzvlášť zlé bude, ak sa pokúsite tieto témy predhadzovať v pravidelných periódach, či sa nebodaj rozhodnete opakovať dokola tie isté prúpovidky. 

3. Nezáživná forma komunikácie sa umiestnila na pomyselnom treťom mieste a charakterizuje ju monotónnosť, slabý očný kontakt a málo energický až nezáživný prejav. Ak spĺňate všetky tieto kritéria, v mene všetkých ľudí vás prosím, ani sa nepokúšajte vydať na dráhu tojejednozakejškoly pedagóga, rečníka, či lektora.

4. Nudný/otravný prejav nám môže zľahka evokovať bod 3. V tomto prípade ale hovoríme o tempe reči a spôsobe, resp. rýchlosti, akou sa viete prepracovať k pointe. Pomalé rozprávanie, dlhé pauzy medzi slovami, naťahovanie či slovná vata, to všetko ľudí nudí. Dávajte si pozor aj na rýchlosť, s akou reagujete. Ak si druhý človek pri čakaní na vašu odpoveď stíha odpovedať aj sám, nečakajte, že sa s vami budete chcieť rozprávať zas.

5. Pasivita: nemať čo povedať, nemať žiadne názory, byť predvídateľný, to nie je cesta akou druhých zaujmete. V situácii, kedy nemáte ako prispieť do konverzácie, nepomôže ani to, ak budete druhým na všetko pritakať. Príliš veľa súhlasných slov typu „ehm/uhm“, „áno“ , „samozrejme“, či „máte pravdu“, z vás urobí človeka bez názoru, s túžbou vyhovieť každému.

6. Zahľadenosť do seba: neustále rozprávate len o sebe? Len to nie! Dajte priestor aj tomu druhému. TIP: Ako zistiť či to robíte? Tak, že ten druhý vie o vás všetko a vy o ňom/nej nič.

7. Vážnosť: Ľudia v snahe pôsobiť seriózne, zvyknú nasadiť nezvyčajne vážny výraz, vsadia na upätosť a na ich tvári nebadať ani náznak úsmevu. Čo ale nedomysleli je, že takéto vystupovanie môže byť v očiach druhých považované za nudné. Koniec koncov sa to potvrdilo i v tomto výskume.

8. Silený humor: Túžite byť v spoločnosti nasilu vtipný a zabávať ľudí v snahe urobiť dojem? Opakujete tie isté vtipy, príhody a historky?. Nezabúdajte, že fráza „Opakovaný vtip už nie je vtipom“ sa nepoužíva nadarmo! (Pri skutočne dobrých vtipoch sa tolerancia opakovania zvyšuje z jedného na dve opakovania). Možno by ste mali porozmýšľať či nekorčuľujete na príliš tenkom ľade. Ľahko totiž môžete dosiahnuť pravý opak a ocitnúť sa na opačnom póle zábavnosti.    

9. Do tejto hitparády sa dostalo aj narušovanie konverzácie častým odbočovaním od témy. Myslím však, že to nie je ani tak nudné ako iritujúce. 

 

Zaujímaví vs. nezaujímaví ľudia

V druhej časti experimentu boli respondenti natáčaní počas konverzácie s partnerom a ostatní ľudia mali za úlohu zhodnotiť, akí fádni alebo naopak, interesantní im pripadali. Výstupom z tohto výskumu malo byť zistenie, v čom sa odlišuje správanie nudných a zaujímavých ľudí.

 

Zaujímaví ľudia Nudní ľudia
stiahnutRozprávajú o ich myšlienkach, názoroch či pocitoch. Zdieľajú s druhou osobou rôzne informácie, ktoré môže byť vnímané ako hodnotné či podnetné. Používajú prázdne slová s nízkou informačnou hodnotou (ako sme spomínali vyššie prázdny súhlas tSúvisiaci obrázokypu „ehm, ahá“ a podobne) . Do konverzácie prispievajú v porovnaní so zaujímavými spoločníkmi v oveľa menšej miere.

 

 

Nudní ľudia sú druhými posudzovaní oveľa tvrdšie. Ako sa zistilo v poslednej časti výskumu, sú vnímaní ako ťažko prístupní, menej priateľskí a entuziastickí. Tým pádom i menej obľúbení v spoločnosti. Sú im dokonca prisudzované charakteristiky, ktoré sa k nudnosti ako takej vôbec nevzťahujú. A to väčšia neistota, slabosť či neschopnosť byť lídrom. I keď to nemusí byť vôbec tak. Jedinou kladnou vecou bolo to, že takýchto ľudí vnímali ako inteligentných. Čo môže mať istý súvis s iracionálnym široko rozšíreným presvedčením, že múdri ľudia bývajú suchári (čo samozrejme nie je pravda). A teda, ak zbadáte, že sa vo vašej prítomnosti niekto tvári takto:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BORING GIF

alebo takto: 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BORING GIF

možno i takto:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BORING GIF

alebo robí toto:

Súvisiaci obrázok

či toto:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt boring gif

a tiež toto:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BORING GIF

 

Potom skúste toto:

  • nenútený pohodový výraz tváre, vyjadrujte emócie, používajte úsmev
  • primerané tempo a hlasitosť, udržiavajte očný kontakt, 
  • venujte druhému človeku dostatočný priestor a  počúvajte ho, neodbočujte od témy, ktorú nadhodil
  • vyjadrujte svoje idey, nápady, názory, postoje, presvedčenia, vízie…
  • chváľte, vyzdvihujte pozitíva a vnášajte do rozhovoru humor (nie nasilu!)

 

Dúfam, že tieto tipy vyskúšate a budete môcť povedať : NUDE ZDAR! 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Leary, Mark R.; Rogers, Patricia A.; Canfield, Robert W.; Coe, Celine . Boredom in interpersonal encounters: Antecedents and social implications. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 51

 

 

 

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto: