PSYCHOBLÓGIA

Klameš, klamem, klameme (…alebo ako klamstvo odhaliť).

Hneď v úvode vás musím sklamať. Neexistuje jedno gesto, jeden signál či jeden pohyb, pomocou ktorého spoľahlivo odhalíme či nám človek klame alebo nie. (Raz, dva, tri… zhlboka sa nadýchneme, prekonáme počiatočné sklamanie a čítame ďalej). 

Klamať sa učíme už v ranom veku a klameme tak často, že sme v presvedčivom hovorení lží dosiahli veľkú obratnosť. Len si spomeňte ako často ste od rodičov počuli: „Povedz, že nie sme doma.“ , „Aspoň zo slušnosti sa trochu usmievaj.“ či „Nehovor to ockovi, lebo budeme mať prúser obaja.“ – úryvok z knihy Ako prekuknúť druhých od Joe Navarra, bývalého experta FBI. Tento špecialista na neverbálnu komunikáciu venoval klamstvu, podvodu a jeho odhaľovaniu rovno celú knihu, ktorá stojí na jeho skúsenostiach z výsluchov. To znamená nulové teoretizovanie a 100% praxe. 

 

Ako spoznať klamstvo?

Pri klamstve zvyčajne človek pociťuje nepokoj, nervozitu, také celkové vnútorné pnutie. Súvisí to s tým, že môže byť pri klamstve prichytený a odhalený. Táto vnútorná nepohoda (prežívanie) sa dá pozorovať i navonok (správanie) prostredníctvom reči tela, ktorú často nie sme schopní kontrolovať do takej miery, ako slová. Práve on ako i mnoho psychológov odporúča sústrediť sa na prejavy nervozity alebo úzkosti človeka, ktorý vám klame. V 99% prítomné budú.  Niekto by mohol namietať, že aj gestá a ich ovládanie sa dá nacvičiť, je to však veľmi náročné. Napríklad také potenie, vyschnutie v krku, záchvevy svalov na tvári či červenanie sa, ťažko skryjeme. Ide o fyziologické prejavy tela neovládateľné vôľou.

 

Fyziologické prejavy

Všímajte si:

 • Dýchanie, pretože… ak je človek nervózny, dýcha plytkejšie = rýchlejšie (zvážte však či dotyčný netrpí dýchavičnosťou alebo akurát neukončil nejakú fyzicky náročnejšiu aktivitu)

 

 • Farbu tváre, pretože… sa môže začať červenať (môže ísť o širokú škálu farieb: od sýtejšej ružovej až po bordovú)

guy suit blush tamaki

 

 • Nadmerné potenie, pretože… i tak sa prejavuje nervozita, preto! (obzvlášť opatrní v posudzovaní príčiny buďte v lete, pretože nadmerné potenie nemusí súvisieť s klamaním, ale s faktom, že vonku je 30 stupňov a telesná schránka človeka sa zvykne prehrievať)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sweating gif

 

 • Zrýchlený tep, pretože nervozitu sprevádza zvýšenie tlaku (a šerdco sa rozbúcha o stošesť)

 

 

Mikroprejavy

Existujú taktiež prejavy, ktoré sa zvyčajne objavia len na pár minimikropidisekúnd, tým pádom sa stávajú ťažšie pozorovateľnými. Tie zväčša postrehnú len trénované oči profesionálov, cvičených na čítanie neverbálnej komunikácie. Môže ísť o zášklby mimických svalov na tvári, rozšírenie a zúženie zreníc či zrýchlené žmurkanie očami. (Ak sa chcete sústrediť na vyššie spomínané prejavy odporúčam zadováženie kamery, nahranie si daného človeka a opakované púšťanie si spomalených záberov. O zábavu na pár hodín je postarané.)

Ako ďalšie si rozoberieme gestá, ktoré bývajú viditeľnejšie i pre nás obyčajných smrteľníkov. Postupovať budeme od veľkých pohybov až po najmenšie, odspodu až nahor.

 

Telo

Nie je nič neobvyklé, ak človek ktorý klame, ustúpi viac dozadu, aby vytvoril väčšiu vzdialenosť medzi ním a partnerom. Vo všeobecnosti platí, že ľudia sa odvracajú od toho , čo nemajú radi, čo im vadí alebo ich desí a prikláňajú sa k tomu, čo radi majú.

Všímajte si:

 • Ústup smerom dozadu celým telom (v miernejšej podobe odklon napr. len hlavou či trupom), pretože …môže ísť o snahu vzdialiť sa od potencionálneho nebezpečenstva t.j. človeka, ktorý by ho mohol prekuknúť.

 

Súvisiaci obrázok 

 

Nohy

O tom ako naše chodidlá alebo nohy ukazujú naše podvedomú túžby sme si už písali. Sú najdôveryhodnejšou častou tela, čo sa neverbálnej komunikácie týka a často nám prezradia, čo to o momentálnom rozpoložení človeka.

Všímajte si:

 • Smer nôh (chodidiel), pretože… nám môžu signalizovať túžbu uniknúť z nepríjemnej situácie, obzvlášť, ak sú vytočené k najbližšiemu východu (t.j. dverám). Pohyby nohami či chodidlom ako prostriedok k uvoľneniu napätia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt feet body language gif

 

Oblasť trupu

Človek, ktorý klame sa môže snažiť vytvoriť bariéru medzi ním a vami. Napríklad si zrazu prekríži ruky, niečo medzi vás umiestni alebo kŕčovito zviera v rukách ľubovoľný predmet, príp. si ho úzkostlivo pritláča k hrudi. Je to znamenie, že chce vytvoriť odstup, čo opäť poukazuje na jeho nepohodu a vnútornú nervozitu.

Všímajte si:

 • Manipuláciu s predmetmi, pretože … môže ísť o vytváranie bariéry
 • Náhle prekríženie rúk, pretože… môže ísť o iný spôsob vytvárane bariéry (ha)

 

 

 

Oblasť krku

Miesto, kde sa stretávajú kľúčne kosti a vytvárajú jamku (všímaj obrázok) patrí k najzraniteľnejším na ľudskom tele. Jeho poškodenie môže znemožniť dýchanie, preto si ho v situáciách nebezpečenstva podvedome chránime. Naše ruky resp. ruka smeruje k oblasti krku, čím sa psychologicky vytvára ochrana pred nebezpečenstvom spojeným s možnosťou odhalenia. Ľudia sa pri klamaní zvyknú tohto miesta letmo dotýkať alebo si ho šúchať. Skrytou formou tohto gesta môže byť u mužov upravovanie kravaty či goliera, u žien zas pohrávanie s náhrdelníkom či šatkou na krku.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt body language neck gif

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt body language neck gif

 

 

 

Klamári často pociťujú „sucho v krku“. To ma za následok následne ťažšie prehĺtanie slín, ktoré sa tak stáva viditeľnejším. Obzvlášť u mužov s väčším ohryzkom.

 

Všímajte si:

 • Dotyky jamky v oblasti krku, pretože… ide o gesto podvedomej obrany
 • Zrýchlené alebo sťažené prehĺtanie slín, pretože… je to svedčí o nervozite dotyčného

 

 

Oblasť tváre

Sústrediť sa takisto môžete na tvár. Obzvlášť v situácii kedy položíte otázku, po ktorej prichádza klamstvo. Akýkoľvek výraz tváre, ktoré trvá až nápadne dlho je neprirodzený a svedčí o nepohode, napr. sa môže jednať o veľmi dlhý úsmev. To isté platí pri veľmi dlhom očnom kontakte. Ľudia v presvedčení, že dlhý očný kontakt značí pravdovravnosť, majú tendenciu pohľad z očí do očí umelo predlžovať, čím chcú presvedčiť druhého, že neklamú. Iným extrémom môže byť časté odvracanie pohľadu. To ľudia, ktorí hovoria pravdu, robia málokedy (okrem hanbliviek). Vo všeobecnosti platí, že naše oči smerujú tam, kam chce ísť telo. V prípade klamárov môžete zbadať, že ich pohľad často smerovať k najbližšiemu východu.  Reflektuje to podvedomú túžbu utiecť a znížiť tak anxietu spôsobenú klamaním. Podobný signál môže predstavovať jednorázové či opakované pozeranie sa na hodinky či mobil, ktorým akoby klamár hovoril „chcem, aby už bol tento rozhovor na konci“.

Klamstvo zvyknú sprevádzať aj až príliš časté dotyky tváre, zvyčajne nosa, ucha alebo šúchanie oka /očí.

Pohyby hlavou nám môžu taktiež ponúknuť isté vodítko. Úprimné pohyby hlavou (záporné vrtenie alebo kladné prikyvovanie) by mali byť v úplnom súlade s tým čo človek povie. Ak to tak nie je, niečo zjavne nesedí.

Všímajte si:

 • Výraz tváre
 • Smer a dĺžku pohľadu
 • Pohyby hlavou (prikyvovanie a záporné vrtenie) a ich nesúlad s povedaným
 • Časté dotyky tváre (nosa, ucha)

 

Iné prejavy

Joe Navarro taktiež vypozoroval, že ak hovoríme pravdu sme energickejší, ak klameme je to presne naopak.Súvisieť to môže s prehnanou kontrolou a snahou pôsobiť pokojným dojmom, čo má zabrániť možnému odhaleniu klamstva. Ďalším nápomocným ukazovateľom klamstva môže byť, ak človek, ktorý nehovorí pravdu úplne obmedzí dotyky a fyzický kontakt s osobou, ktorej klame. To, sa ale dá lepšie postrehnúť v prípadoch, že ide o osobu, s ktorou máte dobrý vzťah a dotyky sú medzi vami bežné.

Všímajte si:

 • nedostatok až absenciu živej gestikulácie, nápadný pokoj, pretože… to môže svedčiť o prílišnej kontrole.  

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt poker face gif

 

Posudzovať gestá môžeme zásadne v kontexte a zvyčajne v súbore, NIE IZOLOVANE . Kľúčové je pri čítaní reči tela podľa môjho názoru dodržiavať pravidlo „dávaj pozor na vodítka, ale neprepadaj urýchleným záverom“. Spoliehať na len na gestá a pohyby nemusí byť rozumné, preto ideálnou doplnkovou metódou je dopytovať sa na upresňujúce podrobnosti príp. si inak položenými otázkami potvrdiť to, čo nám už klamár povedal. Ľahko sa môže stať, že sa človek zamotá do vlastnej pavučiny lží. Čím viac verzií si totiž vymyslí, tým náročnejšie na zapamätanie to je.   

 

So všetkými týmito tipmi možno budete aj vy vedieť povedať:

 

 

Skvelé video ako bonus:

 

 

                                                                                                                                             Z.

 

 

Zdroje: 

Joe Navarro: Jak prokouknout druhé lidi.

 http://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/psychologia-etika-logika/psychologia-etika/jak-prokouknout-druhe-lidi.html

Allan Pease: Reč Tela 

http://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/motivacna-literatura/biznis-a-kariera/velka-kniha-reci-tela-2-vydanie.html

John R. Schafer, Ph.D.,: 9 Subtle Signs That Someone’s Lying to You. Psychology Today. 11/2014.

 

Share on :

 

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto: