PSYCHOBLÓGIA

Narúšanie osobného priestoru druhého človeka (alebo ako blízko je už veľmi blízko).

 

Povedomá situácia: urgentná potreba doplniť zásoby v domácnosti, vás donúti podniknúť výlet do nákupného centra, kde sa spravidla zdržuje minimálne 9 ďalších jednotlivcov s podobným zámerom. Tovar sa v košíku kopí závratnou rýchlosťou a vy už prepočítavate závratnú rýchlosť, ktorou odídu peniaze z vášho účtu / peňaženky. Predtým ale musíte absolvovať niekoľko sekundové až niekoľko minútové (vypočítate pomocou vzorca: počet ľudí krát šikovnosť predavačky lomeno koeficient náhodne vybraného najrýchlejšie pohybujúceho sa radu) státie v rade pri pokladni. Osobne, viac ako suma, ktorú mám zaplatiť, dokážu moju hladinu pokoja rozkolísať, až priam rozbúriť ľudia stojaci za mnou. Neviem, či sa mi to deje náhodou alebo ide len o nejakú krutú hru osudu, ktorá ma má naučiť stoickému kľudu (spisovne pokoju), ale pravidelne som donútená zdieľať moju osobnú až priam intímnu zónu s iným človekom. Samozrejme nechcene. Povedala som si, že menšia osveta na túto tému nezaškodí. O akej zóne rozprávam? Čítajte ďalej.

Každý človek má okolo seba priestor, ktorý sa dá rozčleniť do niekoľkých zón. Nazvime ich zónami spoločenskými, pretože súvisia s tým, koho a v akom počte do tej-ktorej zóny pustíte a budete sa cítiť (ne)komfortne. Sú celkovo štyri (číslovkou 4):

bez-nazvu
Členenie spoločensko-komunikačných zón

Poďme sa na jednotlivé zóny pozrieť bližšie. Pre vysvetlenie problematiky nám viac ako hocaký obšírny kvetnatý popis pomôže jeden naozaj dobrý obrázok (pretože raz vidieť, je viac ako dvakrát čítať). Respektíve obrázkov uvidíte viacero.

Intímna zóna

Ako vyplýva z jej pomenovania, je to priestor najintímnejší, pretože je to logicky priestor najtesnejšie obklopujúci našu telesnú schránku. Jedná sa o cca pol metra vôkol nás. Spredu, zboku, zozadu, prosto OKOLO nás. Je nevhodné, priam nežiaduce vkročiť do tohto priestoru a zotrvávať v ňom, ak s danou osobu neudržiavate častý kontakt a dôverný vzťah hocakého charakteru (napr. rodinný, partnerský, priateľský). Ak už si vás raz človek do tejto zóny pustí, dovoliť si môžete (skoro) všetko. Pre ilustráciu: ak sú dvaja (nápadne sa podobajúci) páni na obrázku partneri, takýto postoj by nepredstavoval problém. Očakávať by sme mohli maximálne nejaké tie nežnôstky. Ak sa však títo dvaja páni nepoznajú a zaujmú takúto pozíciu, očakávať by sme mohli verbálny alebo rovno neverbálny útok jedného z nich (prípadne oboch).

obrazok1
intímna zóna

Preto majme na pamäti! Pri narušení intímnej zóny človeka, spôsobujeme druhej osobe masívny diskomfort, pričom jeho/jej reakciou môže byť cúvanie, nepríjemné pohľady, vytláčanie alebo až fyzický útok na narušiteľa intímnej zóny. A to predsa nechceme!

Osobná zóna

Je tenká hranica medzi intímnou a osobnou zónou, tak ako je tenká hranica medzi priateľstvom a kamarátstvom. Tento priestor je určený pre osoby, ktoré poznáme a vieme, že od nich nemusíme očakávať nič zlé, teda že nás neohrozia. Ide napríklad o známych, kamarátov, kolegov, manželku bratranca otcovej tety a podobne. V tejto zóne sa odohráva väčšina kamarátskych neformálnych rozhovorov.

obrazok2
osobná zóna

 

Zóna spoločenská

1,2 metra a maximálne 3 metre, to je priestor určený na formálnu komunikáciu s ľuďmi, ktorých nepoznáme (napr. na úradoch), s ktorými sme nútení komunikovať (napr. na úrade práce), ktorých poznáme a sme s nimi nútení komunikovať (neobľúbená kolegyňa/kolega, spolužiak/ spolužiačka) alebo si to jednoducho vyžaduje situácia (rozhovor šéfa a podriadeného, personalistu a uchádzača, profesora a študenta etcetera). Dovoliť si môžeme len dotyky formálneho charakteru, napr. podanie ruky.

obrazok3
spoločenská zóna

Pamätaj! Práve túto zónu, maximálne osobnú zónu, by sme mali dodržiavať pri státí v radoch, na zástavkách, v dopravnom prostriedku, pri hocakom rozhovore či kontakte s osobou, ktorú až tak nepoznáme, na úradoch, v obchodoch, hockde. Samozrejme, ak nám to situácia a priestorové podmienky umožnia.

Verejná zóna

Tu je už reč o priestore vzdialenom viac ako tri metre od našej schránky a jeho narušenie ani nebadáme. Človek je „len“ anonymnou súčasťou davu spolu s ostatnými, ktorí ho tvoria. Ide o hocaké zhromaždenia, verejné akcie, prechádzky a pohyb po verejnom priestore a podobne.

obrazok4
verejná zóna

 

Na záver.

Konkrétne čísla sú len orientačné. Prečo? Jednotlivé vzdialenosti sa môžu od človeka k človeku a od národa k národu líšiť. Takému hanblivému introvertovi nebude stačiť intímnych 50 cm ale 70 cm, extrovert sa naopak uspokojí aj so 40 cm. Temperamentnému Španielovi, zvyknutému na častý a neformálny telesný kontakt bude pol metra pri kamarátskom styku naozaj veľa, ale takému chladnému rozvážnemu Fínovi zas málo. V husto obývaných oblastiach napr. v obytných priestoroch rómskych menšín, kde počet členov jednej domácnosti niekoľkonásobne prekračuje jej kapacitu, sú tieto hodnoty nižšie. Naopak ľudia z lazov alebo riedko obývaných oblastí, nezvyknutí na prítomnosť iných jedincov, budú toho priestoru okolo seba vyžadovať viac. Ak sa pokúsime tieto novonadobudnuté informácie o spoločensko-komunikačných zónach začleniť do svojej už existujúcej siete poznatkov, môžeme sa ľahko vyhnúť trapasom a vyhroteným situáciám.

Zhrňme si to ešte raz: intímny priestor máme dovolené narúšať len našim rodinným príslušníkom či partnerovi (ak nám to dovolia :D), ostatným doprajme bezpečnú vzdialenosť a pohybujme sa v osobnej resp. sociálnej zóne (v závislosti od typu vzťahu, povahy druhého či kultúry).

Ako bonus ponúkam náhodne nájdené video zobrazujúce reakciu ľudí tesne po narušení ich intímnej zóny.

P.S. – nie je nutné chodiť s pravítkom a merať si vhodnú vzdialenosť od ľudí

P.S. – za naozaj vydarené obrázky (obzvlášť ten druhý), ďakujem Vadžajne !

 

Share on :

 

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto: