PSYCHOBLÓGIA

: IQ vs. EQ vs. SQ vs. WQ vs. HQ. Ktoré sa Vám v živote zíde najviac? II.

Dočítate sa:

  • Čo je emocionálna inteligencia / EQ, kto je to emočne inteligentný človek a ako ju odmerať
  • Aký je rozdiel medzi IQ a EQ a čo je pre náš spokojný život dôležitejšie
  • Čo môže spôsobiť nízke EQ a prečo emocionálnu inteligenciu rozvíjať


„Schopnosť znášať stres a prácu pod tlakom. Komunikatívnosť. Kreativita. Schopnosť empatie. Asertivita. Schopnosť presadiť sa. Schopnosť rekvalifikácie na príbuzné povolanie. Lojálnosť k zamestnávateľovi. Ochota pomôcť nad stanovený pracovný čas. Základy psychológie a etiky. Logické myslenie.“


Nie, to tu neopisujem seba (možno sčasti 😀 ehm). V skutočnosti ide o zoznam zručností, ktoré zamestnávatelia vyžadujú od svojich zamestnancov (a nielen na papieri v CV). Bohužiaľ, realita je taká, že mnoho uchádzačov o pracovné miesto ich má biedne rozvinuté. Aspoň pokiaľ ide o absolventov SŠ alebo VŠ. Čudujeme sa prečo?! Nie. Hlavným cieľom edukačného systému je akoby nadopovať študentov čo možno najväčším množstvom vedomostí (teoretických). Čo nie je na škodu. V podstate to ale znamená, že ak si niečo počas dlhočizného vzdelávacieho procesu študenti rozvíjajú, tak sú to predovšetkým rozumové schopnosti vyjadrené IQ (a ak sa im nechce učiť, tak ani to). No a to je – vzhľadom na fakt, že na trhu práce sa atraktívnym a žiadaným stáva emočne inteligentný človek opísaný vyššie – dosť prúser.

 

2015 2020
Komplexné riešenie problémov Komplexné riešenie problémov
Koordinácia s ostatnými Kritické myslenie
Ľudský manažment Kreativita
Kritické myslenie Ľudský manažment
Vyjednávanie Koordinácia s ostatnými
Kontrola kvality Emocionálna inteligencia
Orientácia na služby Posudzovanie a schopnosť rozhodovania
Posudzovanie a schopnosť rozhodovania Orientácia na služby
Aktívne počúvanie Vyjednávanie
Kreativita Kognitívna flexibilita

Emocionálna inteligencia je v rebríčku najžiadanejších kompetencií budúcnosti dosť vysoko. V podstate i ľudský manažment, koordinácia s ostatnými či vyjednávanie spadajú do EQ. Zdroj: World Economic Forum

 

Čo je to emocionálna inteligencia, EQ a kto je to emočne inteligentný človek?

História vývoja pojmu emocionálna inteligencia nie je tak pútavá ako to bolo v prípade IQ (prečítaš tu), preto vás ňou nebudem zaťažovať. Spomeniem len, že sa spája s menom Goleman, ktorý tento pojem predstavil

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt goleman emoční inteligence
Kniha D. Golemana. Bestseller o emocionálnej inteligencii. Tip na čítanie. Zdroj: martinus.sk

svetu. Čo však zaujímavé je, že sa tak stalo až v roku 1995. A odvtedy sa o nej hovorí čoraz viac.

Ofišl definícia znie: „emocionálna inteligencia je súčasťou sociálnej inteligencie, ktorá zahrňuje schopnosť sledovať vlastné aj cudzie pocity a emócie, rozlišovať ich a využívať tieto informácie vo svojom myslení a konaní.“

V podstate by sa dalo hovoriť o miere uvedomelosti, jednak vo vzťahu k sebe, ale aj k druhým ľuďom.

  • Ak uvažujeme o emocionálnej inteligencii v súvislosti S VLASTNOU OSOBOU, znamená to, že si dokážeme uvedomiť svoje prežívanie, pomenovať a ovládať svoje pocity, či pracovať s vlastnou motiváciou a cieľmi.  
  • Emocionálna inteligencia vo vzťahu K OSTATNÝM ĽUĎOM je predovšetkým o obratnosti v spoločenskom styku a empatii (o jednotlivých aspektoch si prečítate viac tu).

Myslím, že nie je nutné uvádzať 14 či 25 (alebo hocaký iný počet) dôvodov, prečo je vysoké EQ výhodou. Postačí i jeden. Človek je tvor sociálny. Narodíme sa do skupiny (do rodiny), celé detstvo prežijeme v skupine (v rodine, v škole, v partii), v dospelosti pracujeme v skupine. Chcene či nechcene, bohužiaľ alebo našťastie, na ostatných ľudí sme priam viazaní. Tým pádom by sme s nimi mali čo najefektívnejšie vychádzať. A práve o tom je emocionálna inteligencia vyjadrená emocionálnym kvocientom (EQ).

Smutnou správou je, že neexistuje komplexný nástroj, ktorým by sa EQ dalo zmerať. Je to spôsobené tým, že tento typ inteligencie zahŕňa kvantum čiastkových zručností a ťažko ich zachytiť a kvantifikovať jedným testom. Dobrou správou je, že EQ sa dá zvyšovať počas celého života (na rozdiel od IQ).

 

IQ verzus EQ

Dnes sa v istých článkoch môžeme dočítať, že pokiaľ ide o úspech, emocionálna inteligencia je až o 80% dôležitejšia ako samotný intelekt. Neviem odkiaľ to číslo, neviem či mu veriť, dôležitá však je. Prečo? Umožňuje nám totiž uplatniť svoj intelekt, tam KDE chceme a AKO chceme.

V čom je rozdiel medzi IQ od EQ? Tabuľka to povie za mňa.

IQ EQ
Premýšľanie, hĺbanie Asociovanie
Zhromažďovanie faktov Hľadanie nových ideí
Rozoznať zmysel Sprostredkovať zmysel
Rozhodovať logicky Rozhodovať metódou pokusu a omylu
Čas a pokoj Tempo, netrpezlivosť
Hlavou Intuitívne
Tvrdé fakty Mäkké informácie
Analyticky Všeobecne
Riadený rozumom Riadený pocitmi
Ľavá hemisféra Pravá hemisféra
Myslieť Cítiť
Izolovaný Zapojený
Slová a čísla Ľudia a situácie
Rozum Cit
Vzdelanie Srdečnosť

Zdroj: Brocket, S. Braunová, G.

Že „IQ není vše“ dokazuje fakt, že deti rovnako inteligentné môžu byť jedničkármi i päťkármi, a to v závislosti od úrovne ich emocionálnej inteligencie. Študenta dobre pripraveného, s vysokým intelektom  môže na ústnej skúške potopiť stres a nervozita. Naopak schopnosťou pracovať s trémou, perfektným prejavom a vytváraním dobrého dojmu na profesora môže žiak vykompenzovať  nižšiu úroveň vedomostí a intelektu.

Pomerne zaujímavé zistenie je, že v prípade žiakov s nadpriemerným IQ, ale zlými známkami sa pomocou neuropsychologických testov ukázalo, že majú oslabenú funkciu kôry čelových lalokov, čo sa (nanešťastie pre ich učiteľov a spolužiakov) prejavovalo úzkostným správaním, impulzivitou, neposednosťou a vyrušovaním. Napriek tomu, že intelektový potenciál takýchto detí je vysoký, využiť ho im bráni nízka schopnosť sebaovládania. A to je opäť vec emocionálnej inteligencie.

Neschopnosť ovládania sa vedie k nedisciplinovanosti a to zas nezriedka vyústi do problémového správania typu záškoláctvo, fajčenie, pitie, užívanie drog, násilné správanie, agresivita a pod. V dospelosti tak môžu títo jedinci skončiť ako alkoholici, delikventi a kriminálnici (ale nemaľujme čerta na stenu).

A čo EQ a práca? No napríklad obchodníci s vyššou emocionálnou inteligenciou vykazujú dvakrát vyššie zisky ako obchodníci s priemernou alebo podpriemernou emocionálnou inteligenciou. Ukazuje sa, že najmä v profesiách kde nevyhnutne prichádzate do styku s ľuďmi alebo ľudí riadite, vám môže vyššie EQ uľahčiť kariérny postup a tým zabezpečiť úspech (ale aj viac práce, ha).

„Akademická inteligencia má málo čo do činenia s emocionálnym životom. Emocionálna inteligencia by sa mohla stať rovnako dôležitou, ak nie dôležitejšou, ako IQ.“

Daniel Goleman

 

V knihe Majstrovstvo je význam EQ ilustrovaný na živote Benjamina Franklina, úspešného vydavateľa, autora bestsellerov, vedca, vynálezca, podnikateľa, politika a ako ho nazval autor knihy – ikony sociálnej inteligencie. Franklin namiesto toho „aby bol uchvátený sebou a tým, čo mu ostatní ľudia nedávajú, hlboko sa vžil do toho, ako oni prežívajú svet, čo cítia a čo im chýba.“ Ako to robil? Jeden príklad za všetky.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt benjamin franklin
Benjamin Franklin

Po tom čo bol Franklin zvolený do zákonodarného zboru a schyľovalo sa k obnoveniu jeho funkcie, nový člen Isaac Norris – ambiciózny bohatý podnikateľ so značným vplyvom – proti nemu vystúpil a otvorene podporoval iného kandidáta. Miesto toho, aby sa k nemu Franklin správal nepriateľsky a súperil s ním (čo by u Norrisa vyvolalo ešte väčší odpor), zvolil opačnú taktiku. Rozhodol sa premeniť Norrisa v nerozlučného spojenca. Pozorne ho sledoval, zbieral o ňom informácie, pokúšal sa vžiť do jeho myslenia. Vyhodnotil, že Norris bol hrdým a emocionálnym, trochu neistým mužom, vyžadujúcim pozornosť a obdiv. Taktiež zistil, že je nadšeným zberateľom kníh a je nesmierne hrdý na svoju rozsiahlu knižnicu. Franklin mu teda napísal list, v ktorom vyjadril obdiv k jeho zbierke a zdvorilo požiadal o požičanie vzácnej knihy. Norris potešený pozornosťou a vyjadreným obdivom samozrejme neodmietol. Pri najbližšej príležitosti zahral Franklin na jeho emócie ešte viac a dal sa s ním do priateľského rozhovoru, čím si ho definitívne získal na svoju stranu. Uvedomoval si, že Norris k nemu nebude môcť pociťovať negatívne pocity bez toho, aby sám nemal výčitky. Tak sa mu podarilo počiatočnú nevraživosť elegantne premeniť na dlhoročné spojenectvo a priateľstvo.

V tomto príbehu (ktorý sa skutočne stal) môžete postrehnúť dva momenty. Franklin si uvedomil vlastné pocity vo vzťahu k Norrisovi, ovládol ich (sebauvedomenie a sebaovládanie) a cieleným konaním (motivácia) predišiel možným komplikáciám získaním Norrisa na svoju stranu (empatia a obratnosť v sociálnom styku). Vyhol sa tak možnej strate funkcie, a tým aj možnosti uplatňovať svoj intelekt a schopnosti.

 

Na záver

Dôležitosť emocionálnej inteligencie pre náš život len ťažko spochybniť. Obzvlášť v dobe, v ktorej žijeme sa čoraz viac ukazuje dôležitosť jej rozvíjania (čo je možné v každom veku!). Či už pre potreby pracovného trhu, kde sa HRisti bijú o ľudí s vysokým EQ, ale i z tak prostého dôvodu, akým je udržiavanie funkčných a zdravých rodinných, partnerských a pracovných vzťahov. Či si to priznáme alebo nie, tie nám totiž v konečnom dôsledku umožňujú žiť šťastný a spokojný život. A práve ľuďom s vyšším EQ sa ho darí žiť ľahšie. Podľa psychovýskumov sú spokojnejší, sebavedomejší, schopní ovládať svoje zlé nálady a vo všeobecnosti  sú charakteristickí kvalitnejším psychologickým fungovaním. Veľa sa hovorí o tom ČO nám naozaj zabezpečí úspešný život (čokoľvek si pod úspechom predstavíte). Je to intelekt alebo práve emocionálna inteligencia? Váhy sa v súčasnosti nakláňajú na stranu EQ, to však neznamená, že intelekt nie je dôležitý. Osobne si myslím, že ani jeden extrém v podobe veľmi rozumového alebo veľmi citového prístupu nie je ideál. Ultimátny cieľ by tak mohlo predstavovať nájdenie rovnováhy medzi rozumom a citom.

Súvisiaci obrázok

 

Tak veľa šťastia pri jej hľadaní 😀 a emocionálnej inteligenciizdar!

 

Kto ešte vládze čítať, bonusofka:

Človek s vysokým EQ… 
· vyjadruje svoje pocity jasne a priamo; dokáže to urobiť v trojslovnej vete začínajúcej na „Cítim sa …“ 
· nebojí sa vyjadriť svoje pocity 
· neprevládajú v ňom negatívne emócie ako strach, obavy, vina, zahanbenie, povinnosť, sklamanie, beznádejnosť, bezmocnosť 
· dokáže „počúvať“ aj neverbálnu komunikáciu 
· pri rozhodovaní si pomáha svojimi pocitmi 
· vyvažuje pocity rozumom, logikou a realitou 
· je nezávislý a dokáže sa spoľahnúť sám na seba 
· je naozaj vnútorne motivovaný 
· je citovo odolný a húževnatý 
· nie je motivovaný mocou, bohatstvom, postavením, slávou alebo túžbou po ocenení 
· je optimista, nejde do niečoho s tým, že si hneď na začiatku myslí, že zlyhá 
· zaujíma sa o pocity iných ľudí 
· je mu prirodzené rozprávať o svojich pocitoch 
· je schopný odlíšiť niekoľko súbežných pocitov 

Človek s nízkym EQ… 
· neberie na seba zodpovednosť za svoje pocity; no viní za ne ostatných 
· nedokáže povedať trojslovnú vetu začínajúcu na „Cítim sa …“ 
· útočí, viní, prikazuje, kritizuje, prerušuje, poúča a hodnotí ostatných 
· pokúša sa analyzovať iných, keď mu povedia, ako sa cítia 
· často začína vetu slovami „Myslím si, že ty …“ 
· nie je emocionálne úprimný (zatajuje informáciu o sebe) 
· „hrá hry“ – je nepriamy a vyhýbavý 
· je necitlivý k pocitom ostatných ľudí, nemá schopnosť empatie 
· je pesimista a často si myslí, že svet je nespravodlivý 
· strnulo sa chytá toho, v čo verí – nie je otvorený novým názorom a pohľadom 
· dokáže opísať detaily situácie, a čo si o tom myslí, ale nedokáže povedať, ako to „cíti“ 
· je slabý poslucháč – prerušuje, vyvracia, nedokáže vycítiť pocity a neverbálne odkazy, viac sa zameriava sa na fakty ako na pocity

 

Zdroje: 

 

 

Share on :

 

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto:

  1. Spätné upozornenie: (Moja) kariéra. | PSYCHOBLÓGIA

Comments are closed.