PSYCHOBLÓGIA

Prečo sú ľudia z Generácie Y tak nešťastní?

 

Dnes to priatelia nebude typická psychológia. Poznatky a zistenia z rôznorodých zdrojov, dumky a spontánne myšlienky z mojej hlavy oddelené zátvorkami ustúpia jednému interesantnému článku, na ktorý som nedávno narazila. Zarezonoval vo mne až do tej miery, že som si sadla za notbuk, využila svoje limitované znalosti AJ, (ktoré som potom a drinou nadobúdala od základnej školy) a preložila ho do našej rodnej slovenčiny. A to preto, aby si tie myšlienky mohol prečítať aj človek, ktorý si dosiaľ s angličtinou nepotykal. 

Ešte pred tým, než sa dostaneme k samotnému článku, ponúknem vám vysvetlenie niekoľkých pojmov, ktoré sa v texte často opakujú. Bez toho, aby ste im porozumeli, nebudete rozumieť ani samotnej pointe (a teda zbytočne premrhaný čas). Vysvetlivky (názvy nechávam v pôvodnom anglickom znení i v preklade článku):  

 

The Greatest Generation

Generácia, ktorá vyrastala v USA počas Veľkej hospodárskej krízy, nasledovanou 2.svetovou vojnou. Vyznávači hodnôt ako: osobná zodpovednosť, povinnosť, česť a viera.

 

 
Baby Boomers

Generáciu Baby Boomers tvoria ľudia narodení po konci II. svetovej vojny , zhruba v rokoch 1946 – 1964. Vojna -okrem utrpenia- so sebou priniesla i hospodársku depriváciu, z ktorej sa ale mnoho západných národov postupne spamätávalo. Vďaka vzdelaniu, štátnym dotáciám, rastúcim cenám nehnuteľností a technologickému pokroku, sa stali úspešnou a bohatou generáciou, v dôsledku čoho spoločnosť zaznamenávala prudký nárast pôrodov , tzv. baby boom (od toho ten názov BabyBoomers). Okrem vojny teda zažili i vysokú úroveň hospodárskeho rastu a prosperity. Mnoho ľudí z tejto generácie v súčasnosti odchádza do dôchodku, kde si užívajú luxus a pohodlie, ktoré generácie pred nimi nezažili v takej miere.

Osobnosti tejto generácie:

Steve Jobs, Bill Gates, Sylvester Stallone, Bill Clinton, Donald Trump, George W Bush, Elton John, Lionel Richie, Richard Gere, Richard Branson, Mr T, David Hasselhoff, Liam Neeson, Steven Seagal, Pierce Brosnan.

 
Generation X

Generácia X nastúpila po Generácii BabyBoomers a zahŕňa ľudí narodených medzi polovicou 60-tych rokov a začiatkom 80-tych rokov. Generácia X bola ovplyvňovaná najmä politickým dianím. Udalosti ako Vietnamská vojna, pád Berlínskeho múru, koniec studenej vojny, éra vlády Thatcherovej v UK, „pomáhali“ k formovaniu vtedajšej kultúry Gen X. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou, Gen X je otvorená rôznorodosti a naučila sa prijímať odlišnosti v náboženskom vyznaní, sexuálnej orientácii, v rase a etnickom pôvode.

Osobnosti tejto generácie:

Charlie Sheen, Ben Stiller, Sarah Jessica Parker, Adam Sandler, David Cameron, Gordon Ramsay, Jennifer Lopez, Jay Z, Gwen Stefani, Matt Damon, Miranda Hart, Liam Gallagher, Robbie Williams, Victoria Beckham.

 
Generácia Y

Generácia Y (skrátene Gen Y) prebrala žezlo po Generácii X. Radia sa tu všetci narodení v období medzi rokmi  1980 – 2000. Práve preto sa niekedy nazývajú „miléniovou generáciou“ alebo skrátene GYPSYs (nie ako cigáni, samozrejme). To, čo najviac ovplyvnilo túto generáciu je technologický pokrok. Technológie majú v génoch a s príchodom iPhone-u, notebookov a tabletov, je Generácia Y on-line 24/7, 365 dní v roku. Mnoho miléniových detí videlo svojich rodičov (BabyBommers-ov) vystresovaných pracovať v korporátoch vo dne v noci na tej-ktorej pozícií, čo ich prinútilo uvažovať nad potrebou rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Osobnosti tejto Generácie Y:

Kim Kardashian, Jessica Simpson, Jake Gyllenhaal, Macaulay Culkin, Beyonce Knowles, Britney Spears, Justin Tmberlake, Alicia Keys, Jessica Alba, Kate Middleton, Miranda Kerr, Keira Knightley, Usain Bolt, Zac Efron, Adele, Rihanna, Emma Watson, Ed Sheeran, Miley Cirus, Justin Beiber.

 
YUPPIE

Súčasťou tejto generácie sú i tzv. Yuppies– (Young Urban Professional). Ide o absolventov elitnej vysokej školy/ univerzity, s dobre platenou prácou v oblasti práva, financií či IT, ktorí žijú a pracujú vo veľkomeste. Charakteristickí sú starostlivosťou o svoj zovňajšok, záľubou v umení a liberálnym myslením.

 
GYPSY

Yuppieho patriaceho do generácie Y pomenoval autor článku názvom GYPSY.

 

Generácia Z

Generácia Z je generácia detí narodených po roku 2000. Sú to deti rodičov z generácie X a Y. Ich hlavné charakteristiky sú zatiaľ nejasné, pretože najstarší sú ešte len tínedžeri. To, čo vieme už teraz je , že ich do veľkej miery ovplyvní pretechnizovaná doba, sociálne média a online svet.

Ľudia z Generácie Z:

Shiloh Jolie-Pitt, Suri Cruise, Blue Ivy Carter, Brooklyn Beckham, Apple Martin.

 

Lucy 

Príslušníčka Generácie Y, Yuppie resp. GYPSY (pre potreby článku nahradíme anglickú verziu mena slovenskou, čo z nej  oficiálne robí Luciu).

 


 

Samotný preklad článku: PREČO SÚ ĽUDIA POD 35 ROKOV NEŠŤASTNÍ?

(kto by radšej angličtinu a pôvodný text klikaj tu)

 

Zoznámte sa s Luciou.

 

Lucia patrí do generácie Y a je súčasťou „Yuppie kultúry“, ktorá je v súčasnosti príznačná pre veľkú časť tejto generácie.

Pre Yuppies s génom Y používam špeciálny termín- GYPSYs alebo protagonisti (Wikipedia: Protagonista alebo hrdina  je hlavná (kladná) postava v literatúre, filmovom umení alebo počítačových hrách. Prenesene sa tento termín používa na označenie vedúcej osobnosti alebo priekopníka vo všeobecnosti , napr. protagonista reforiem). Ide o skupinu ľudí, ktorí sa domnievajú, že hrajú hlavnú úlohu v nejakom spešl príbehu. Lucia si užíva jej GYPSY život, a je rada, že je Luciou. Je tu iba jeden háčik. Lucia nie je tak celkom šťastná.

Aby sme poodhalili koreň problému, musíme si najskôr definovať, čo robí niekoho šťastným alebo nešťastným. To sa dá vyjadriť pomocou rovnice:

Šťastie = súčasný stav – očakávania

Je to jednoduché – ak niekto hodnotí svoj súčasný stav (život) ako lepší než pôvodne očakával, je šťastný. Ak sa súčasný stav ukáže byť horší, než predpokladal, je nešťastný.

Aby sme príbeh Lucie zasadili do kontextu, pozrime sa na Luciinych rodičov.

Rodičia Lucie sa narodili v 50-tych rokoch a patria do Generácie BabyBoomers . Boli vychovávaní Luciinymi starými rodičmi, členmi Generácie G.I. alebo „Greatest Generation“ , ktorá vyrastala počas Veľkej hospodárskej krízy (30. roky 20.st.) a počas II. svetovej vojny. Oni boli pravým opakom súčasných GYPSYs.

 

Starí rodičia Lucie (G.I. Generation) boli posadnutí ekonomickou istotu a vychovávali svoje deti tak, aby si budovali kariéru, ktorá by im garantovala isté pracovné miesto a finančné zabezpečenie. Chceli, aby sa ich deti mali lepšie ako oni, aby viedli krajšie životy, aby „ich trávniky boli zelenšie“. Luciini rodičia sa teda podľa pokynov ich rodičov rozhodli pre stabilné kariéry. Aby dosiahli niečo také:

Učili ich, že na ceste k vysnívanej kariére ich nemôže nič zastaviť, ale aby sa sen stal skutočnosťou, musia sa roky usilovať.

 

Luciini rodičia nastúpili na svoju profesionálnu kariéru. Ako postupne ubiehali sedemdesiate, osemdesiate a deväťdesiate roky, svet vstúpil do doby nebývalej ekonomickej prosperity. Rodičom Lucie sa darilo ešte lepšie, než očakávali. To v nich zanechalo pocit uspokojenia a optimizmu. 

 

S pozitívnejšou životnou skúsenosťou než zažili ich rodičia, Luciini rodičia vychovávali svoju dcéru v duchu nádeje a nekonečných možností. A neboli samy. „BabyBoomers po celom svete hovorili ich deťom Generácie Y, že môžu byť hockým chcú. Týmto spôsobom hlboko vštepili do ich psychiky identitu protagonistu.

 

 

To viedlo k tomu, že Generácia Y začalo byť priveľmi ambiciózna.

 

 

Mohol by som byť prezidentom , ale je politika naozaj to, za čím prahne moje srdce? Nie, tam by som sa „zasedel“.

 

GYPSYs potrebujú, aby im ich kariéra zabezpečila viac ako len zelený trávnik (prosperitu a istotu), pretože zelený trávnik nie je pre GYPSYs dostatočne výnimočný alebo unikátny. BabyBoomers chceli žiť americký sen, GYPSYs chcú zas žiť svoj vlastný osobný sen.

„Nasleduj svoje srdce (vášeň)“ je fráza, ktorá sa objavuje posledných dvadsať rokov (podľa Google Ngram ukazovateľa – nástroj, ktorý ukazuje ako často sa frázy objavujú v tlačených anglických periodikách v rôznych obdobiach). Ten istý nástroj ukazuje že fráza „kariérna istota“ vyšla z módy rovnako, ako do módy prišla fráza „naplňujúca kariéra“.

Pre poriadok, GYPSYs chcú prosperitu (zárobok) rovnako ako ich rodičia, oni však chcú, aby ich to, čo robia napĺňalo (o čom ich rodičia až tak nepremýšľali). Okrem toho, že sa kariérne ciele GYPSYs stávali čoraz viac špecifické a ambicióznejšie, bolo Lucii počas detstva vštepované ešte niečo iné.

Si jedinečná.

 

GYPSYs sú iluzórni

Lucia sa naučila: každý môže dosiahnuť naplňujúcu kariéru, ale ja som nezvyčajne dobrá, čiže i moja kariéra a životná cesta bude niečo extra. Budem vynikať z davu. Takže okrem toho, že celá generácia Y (vrátane GYPSYs) má za cieľ „trávnik s kvetmi“, každý jeden GYPSY sa domnieva, že on alebo ona je predurčená na niečo ešte lepšie.

 

 

Prečo je to iluzórne? Pretože to, čo popisuje nasledujúca definícia, si o sebe myslí každý GYPSY:

Spe-cial – prídavné meno- lepší, odlišujúci sa od toho, čo je bežné.

Podľa tejto definície, väčšina ľudí nie je nijak výnimočná – inak by slovo výnimočný neznamenalo nič. Dokonca i teraz, (ak si to nejaký GYPSY číta), hovorí si .. „áno, ale ja naozaj som jeden z tých výnimočných“. Druhá dezilúzia dostihne GYPSYs po ich príchode na pracovný trh. Zatiaľčo Luciini rodičia vedeli, že tvrdé roky práce budú pravdepodobne viesť k skvelej kariére, Lucia si myslí, že jej kariéra spadne do lona (pretože je výnimočná) a pre ňu je to len otázka času, kým sa rozhodne, ktorou cestou sa vydá. Jej očakávania vyzerajú asi takto:

 

 

Nanešťastie, svet nie je úplne ľahkým miestom pre život. Skvelá kariéra nepríde iba tak. Jej budovanie podmieňujú roky krvi, potu a sĺz.  Dokonca i tí najúspešnejší ľudia zriedka robili ako dvadsiatnici niečo veľkolepé.

Ale to nechcú GYPSYs akceptovať.

Paul Harvey, profesor z univerzity v New Hampshire, sa zaoberá výskumom GYPSYs a zistil, že Generácia Y má často nerealistické očakávania, silný odpor k negatívnej kritike ich osoby a taktiež sa vidia lepší, ako v skutočnosti sú.

Ďalej tvrdí, že “ veľkým zdrojom frustrácie pre ľudí s veľkými nárokmi sú nesplnené očakávania“. GYPSYs nezriedka pociťujú nárok na úroveň rešpektu a odmien, ktoré nie sú v súlade s ich skutočnými schopnosťami. Preto nedostávajú uznanie a odmeny, aké očakávajú a sú frustrovaní.“ Tieto očakávania vznikli v dôsledku neprimeraného posilňovania sebavedomia a zdôrazňovania ich výnimočnosti a nadradenosti. Toto presvedčenie, ktoré sa vytváralo v detstve, však nemá reálne opodstatnenie.  

Harvey odporúča pre tých, čo prijímajú členov generácie Y do zamestnania, klásť im na pohovore tieto otázky: „Cítite sa nadradene voči vašim spolužiakom / kolegom? Ak áno, prečo?“ Ak na prvú časť otázky odpovie GYPSY áno a s druhou časťou otázky (prečo?) váha, môžu sa uňho vyskytnúť problémy s nárokovaním si na niečo, čo si reálne nezaslúži. 

 

Luciine extrémne ambície, doplnené o aroganciu, ktorá vznikla dezilúziou o vlastnej hodnote, ju zanechalo v prvých rokoch od ukončenia školy plnú obrovských očakávaní. Rovnica Skutočný stav verzus očakávania (skóre) tentokrát vyšla záporných hodnotách. Je to dokonca ešte horšie. GYPSYs majú totiž ešte jeden extra problém, ktorý sa vzťahuje na celú ich generáciu:

 

GYPSYs sú provokovaní

Niektorí zo spolužiakov Luciinych rodičov zo strednej alebo vysokej školy sú úspešnejší ako oni samotní. A zatiaľčo o nich z času na čas počuli, o vývoji kariéry ostatných sa toho veľa nevie. Lucy musí naopak konštantne čeliť modernému fenoménu menom Fejsbuk.

Sociálne média pre Lucy vytvárajú svet, kde

  1. Sa o každom vie, čo práve robí
  2. Väčšina ľudí prezentuje zo svojho života iba to dobré
  3. Tí, ktorí svoje kariérne úspechy zverejňujú sú tí, ktorým sa darí najlepšie. Tí, ktorí sa trápia, zvyčajne tento fakt neprezentujú verejne.

To u Lucie vyvoláva mylný pocit, že všetkým ostatným sa vedie naozaj dobre. A to len prispieva k jej mizérii.

 

 

To preto je Lucia nešťastná. Alebo sa teda cíti mierne frustrovaná a nedocenená. Dokonca, svoju kariéru začala skvele, ale pre ňu je to i tak sklamanie.

Tu je moja rada pre Luciu:

  1. Zostaň ambiciózna. Súčasný svet prekypuje príležitosťami pre človeka, ktorá hľadá naplňujúci úspech. Konkrétny smer môže byť zatiaľ nejasný, len treba niekde začať a ono to už pôjde.
  2. Prestaň si myslieť, že si výnimočná. Faktom je, že práve teraz výnimočná nie si. Si len ďalší neskúsený mladý človek, ktorý ešte nemá veľmi čo ponúknuť. Výnimočnou sa môžeš stať, ak budeš naozaj dlho a tvrdo pracovať.
  3. Ignoruj ostatných. Susedova tráva sa zdá byť zelenšia, možno sa zdá byť dokonca úchvatnou lúkou. Pravda však je, že každý je nerozhodný, pochybuje o sebe a je frustrovaný rovnako ako ty. Ak sa budeš venovať svojim záležitostiam, nikdy nebudeš mať dôvod závidieť ostatným.

 

 

Zdroje:

http://www.talentedheads.com/2013/04/09/generation-confused/

 

Share on :

 

 

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto:

Comments are closed.