PSYCHOBLÓGIA

Prečo a ako si vyberáme partnerov (zhrnutie knihy Why him, why her?)

V ankete o tom, či zosumarizovať knihu o tom, prečo si vyberáme partnerov, akých si vyberáme (Why him, why her od Helen Fisher) drvivá väčšina odpovedala áno. Tu je teda zhrnutie.

Antropologička Helen Fisher svoju knihu postavila na teórii, podľa ktorej v príťažlivosti partnerov zohráva významnú rolu úroveň hormónov (dopamínu, testosterónu, estrogénu a serotonínu) v našom tele. Tie podľa jej názoru formujú našu osobnosť. V závislosti od toho, ktorý hormón u človeka dominuje, existujú štyri základné typy (obávam sa, a dokonca to tuším aj nepriamo sama priznala, že len kopíruje delenia Hippokrata, či dvojice Myers-Briggs a ich notoricky známeho MBTI..takže v skratke – sejm šit, diferent nejm).

Why Him? Why Her?: Understanding Your Personality Type and Finding ...

Tieto typy nazvala Explorer, Builder, Director a Negotiator (knihu som čítala v angličtine, preto názvy neprekladám a budem ďalej používať anglické názvy..snáď mi odpustíte). Podľa nej má každý človek niečo z každého typu, ale dva dominujú – jeden je primárny a druhý sekundárny typ, i keď ako alibisticky píše ďalej, niektorí sú vyrovnaní a majú podobné skóre vo všetkých typoch (hm, žeby teória nefungovala? :D). (Neprekvapivou) pointou knihy je, že niektoré typy k sebe pasujú viac, niektoré menej.

Aký som typ?

Hneď v úvode knihy je dotazník, podľa ktorého zistíte, čo ste zač (to vás potom vtiahne do deja a vkuse sa budete zamýšľať nad tým, kto z vášho okolia je ktorý typ a akí boli vaši bývalí a aký je váš súčasný partner a tak ďalej.. klevr). Prvá polovica knihy sa venuje popisu týchto typov, tak to skúsim skrátiť:

Explorer

Charakteristika – otvorení, kreatívni, hľadajú vzrušenie, nové skúsenosti a zážitky, ale aj myšlienky. Sú šarmantní a spoločenskí. Negatíva –  neorganizovaní, impulzívni, nepredvídateľní, ľahko sa unudia.

Typické slová – na 1.mieste dobrodružstvo, potom spontánnosť, energia, novosť, zábava, cestovanie, vášeň, aktivita

Dominantný hormón – dopamín (+ testosterón, serotonín)

Hroziace psychické poruchy – schizofrénia, bipolárna porucha, či závislosti (drogy, alkohol a tak)

Zastúpenie mužov a žien – približne rovnaký počet

Builder

Charakteristika – tradiční, konvenční, rodinné typy, lojálni, riadiaci sa pravidlami, morálni. Neriskujú, sú skôr opatrní. Religiózni/spirituálni. Negatíva – dogmatickí, všetko vedia najlepšie, ich spôsob žitia je ten správny, tvrdohlaví.

Typické slová – na 1. mieste rodina, potom úprimnosť, starostlivosť, morálka, rešpekt, lojálnosť, hodnoty, láska, dôveryhodnosť

Dominantný hormón – serotonín + estrogén a oxytocín

Hroziace psychické poruchy – kompulzívne zhromažďovanie vecí

Zastúpenie mužov a žien – skoro rovnaký podiel (trochu viac žien)

Director

Charakteristika – myslitelia, systematici, priami, rozhodní, ambiciózni, súťaživí. Vysoká sebakontrola a uzavretosť, na prvý dojem chladní. Negatíva – emočne oploštení, chladní, tvrdohlaví, bezohľadní.

Typické slová– na 1.mieste inteligencia !, potom debata, geek, ambície, politika, výzva, fakty, drive

Dominantný hormón – testosterón

Hroziace psychické poruchy – workoholizmus, nízka empatia (psychopatizmus)

Zastúpenie mužov a žien – štatisticky viac mužov ako žien (súvis s testosterónom)

Negotiator

Charakteristika – empatickí, pomáhajúci, prosociálni, emocionálni, snílkovia. Negatíva:  nevedia povedať nie, príliš dôverčiví, nerozhodní, alibistickí.

Typické slová – na 1.mieste vášeň, potom srdce, dobrosrdečnosť, čítanie, vzdelanie, empatia, citlivosť

Hroziace psychické poruchy – vyhorenie, depresia

Dominantný hormón – estrogén

Zastúpenie mužov a žien – štatisticky viac žien ako mužov  (súvis s estrogénom)

Kto priťahuje koho?

Pozor! Najdôležitejšia časť knihy. Kto ma s kým šancu na dlhodobý vzťah?

  • Explorer a Explorer
  • Builder a Builder
  • Director a Negotiator (a naopak)

Explorer – keďže je to energický aktívny typ, hľadá si rovnakého partnera, čiže niekoho, s kým bude objavovať a zažívať dobrodružstvá (fyzicky či psychicky), teda niečo ako parťáka (tzv. play mate). Exploreri sú najviac sexuálne aktívni, mávajú viac partnerov a aj viac sexu v manželstve. Bývajú kreatívni a stereotyp ich rýchlo unudí (čiže možno aj vzťah), čo ich robí prelietavými. Vo vzťahu požadujú slobodu.

Builder – je tým, čo si človek predstaví pod spojením „rodinný typ“. Buduje domov, stará sa o rodinu a uchováva tradície. Preto si hľadá tímového hráča, s ktorým bude túto svoju víziu realizovať a s ktorým sa usadí (tzv. help mate). Preto dáva zmysel, že to bude niekto s rovnakým nastavením – iný builder. V sexe sú opakom explorerov, sú konzervatívni, verní, až prudérni.

Directorpre directora je najdôležitejší intelekt, preto si hľadá partnera na podobnej úrovni, s ktorým bude môcť debatovať, argumentovať a analyzovať (tzv. mind-mate). Na vzťahy pozerá pragmaticky, ak nie sú perspektívne, rýchlo ich ukončí (alebo vôbec nezačína).  Vo vzťahu požaduje slobodu a dáva ju aj partnerovi. Keďže je skôr uzavretý a nedáva najavo emócie a city, hľadá človeka, ktorý to dokáže vykompenzovať a zvládne jeho občas náročnú osobnosť. Tým je negotiator.

Negotiator – hľadá spriaznenú dušu, človeka, s ktorým zažije intenzívne spojenie a harmonický vzťah (tzv. soul mate). Je empatický a dobrák. Vzhľadom na jeho empatiu je najviac starostlivý, zdieľajúci (svoje pocity), romantický, vyhýbajúci sa konfliktom. Negotiatori sú asi najflexibilnejší, vedia sa prispôsobiť, a tak vytvárajú vzťahy s rôznymi typmi. Najviac ich však priťahujú directori.

Iné faktory

K osobnosti ako takej sa pri voľbe partnera pridávajú aj iné faktory – napr. dobré načasovanie. Pani Fisher vysvetľuje, že nie vždy je človek pripravený na nový vzťah a niekedy potenciálne vhodného partnera proste nevníma (napr. vtedy, keď už nejakého má :D). Sú situácie, kedy sme ale pripravení viac. Sú to zvyčajne obdobia väčších životných zmien (presťahovanie, nová škola /práca), tranzície (dospelosť), či emocionálne vypätejšie obdobia (rozchod/rozvod). Tu sa autorka opäť vracia k 4 typom. Exploreri sú otvorenejší, práve keď sú vo svojom živle, zažívajú dobrodružstvo, novú situáciu, a tam aj na potenciálneho partnera často natrafia. Builderi a Negotiatori zas, keď sú v strese, či ťažších životných situáciách. Vtedy majú tendenciu upnúť sa na druhého človeka, s ktorým sa aktuálne stretávajú a predstavuje pre nich „svetlo v temných časoch“. Directori sú zas vzťahom otvorenejší  v situáciách, kedy nejaký iný človek potrebuje pomoc a oni prichádzajú ako záchrancovia.

Blízkosť – ďalší faktor, ktorý zohráva svoju rolu pri nadväzovaní vzťahu. Platí, že čím častejšie prichádzame do kontaktu s nejakým človekom, tým viac ho/ju hodnotíme pozitívnejšie a logicky ho/ ju mám aj radšej (ono sa to aj potvrdzuje v praxi, môže vás niekto extrémne priťahovať, ale ak ho vidíte raz za čas, ten pocit vyprchá. Naopak, ak sa s niekým stretávate často a zdieľate svoje radosti i starosti, puto sa prehlbuje).

Miesto / lokalita  – Čo sa týka miesta, je logické, že svojho budúceho partnera pravdepodobne nájdete na miestach, kde sa pohybujete aj vy. Ľudia podobných záujmov, veku a socioekonomického statusu sa majú tendenciu pohybovať a stretávať na špecifických miestach (napr. ak holdujete umeniu, budete chodiť na výstavy a možno opakovane zhliadnete zaujímavého človeka, dáte sa s ním do reči a bum). Autorka ešte uvádza, že Exlorera a Negotiatora nájdete skôr vo (veľko)meste, Buildera v okrajových pokojných častiach mesta, či na dedine a Directora zas na horách (alebo ho tam aspoň často stretnete na túre, z čoho mi vychádza, že Directori sú chatári, či horolezci 😀 mm).

Potreby, ktoré chceme naplniť  – Tu sa spomína „Social exchange theory“ , podľa ktorej sa ľudia priťahujú na základe toho, či im ten druhý vie poskytnúť zdroje, ktoré chcú, výmenou za zdroje, ktoré vedia ponúknuť oni (v preklade: čo mi dáš ty? a čo dám ja tebe? a bude to v rovnováhe?). Napríklad žena je ochotná byť s bohatým mužom alkoholikom, lebo jej poskytuje financie na „fensy život“. Alebo muž podvádza svoju ženu, ale ostáva s ňou, lebo sa stará o jeho rodinu a vytvára domov (to sú ale extrémne príklady, možno by stačilo, že ja chcem chodiť po svete na výlety a objavovať, ten druhý chce tiež a napĺňa tak moju potrebu parťáka na cesty). Čiže u potenciálneho partnera zisťujeme,  čo nám vie „poskytnúť“. Ak je to to, čo chceme, šanca, že s daným človekom nadviažeme partnerský vzťah, je veľká.

Role, ktoré hrajeme – To je taká psychoanalytická časť o tom, že pri voľbe partnera nás ovplyvňujú naše skúsenosti z detstva. Napríklad to, čo sme videli medzi rodičmi, vzťah so súrodencami, či kamarátmi, to všetko nás (de)formuje a ovplyvňuje, akého partnera si nakoniec zvolíme (možno poznáte tú otrepanú teóriu, že ženy si hľadajú otca a muži matku .. tu je to trochu komplexnejšie, že deti, ktoré trpeli a zažívali násilie, si pravdepodobne nájdu partnera, s ktorým to budú zažívať v istej podobe tiež, naopak tie milované budú hľadať niekoho, kto ich tiež zahrnie nepodmienečnou láskou). Autorka dodáva, že platí prosté pravidlo, že milujeme toho , kto miluje nás! (no neviem … všetky tie platonické lásky..)

Následne sa presúva k tipom ohľadne randenia, pričom popisuje proces flirtovania od prvého pohľadu až po nadviazanie rozhovoru. Toho vás ušetrím, môžete si o tom prečítať v tomto historicky najčítanejšom blogu Reč tela pri flirte (aspoň viem, čo vás skutočne zaujíma!).

Spomenutia hodná bola časť o tom, akým spôsobom nadväzujú a vedú konverzáciu 4 typy (asi to má pomôcť identifikovať, s akým typom sa bavíte):

  • Explorer bude pravdepodobne zdieľať svoje zážitky, príbehy a dobrodružstvá alebo niečo nové, čo objavil. Bude sa zaujímať o to, čo robíte.
  • Builder staví na klasické konverzačné témy ako počasie, aktuálne dianie, politika, kultúra. Zaujímať ho bude koho poznáte.
  • Director bude smerovať k intelektuálnym témam a zajímať sa bude o váš názor a argumenty.
  • Negotiator sa povenuje vašej aktuálnej nálade, príp. nejakým filozofickým témam a zaujímať sa bude o vaše pocity.

I keď je to dosť zovšeobecňujúce, autorka tým smeruje k tomu, že ak uvažujete o človeku ako o partnerovi, mali by ste spolu zdieľať podobné hodnoty a postoje (a aj konverzačné témy). Pretože  to potom produkuje menej názorových konfliktov, a tým pádom menej hádania (veď ak je jeden konzervatívec a druhý liberál, jeden vegetarián a druhý mäsožravec, jeden jedináčik a druhý z piatich detí, jeden bohatý a druhý chudobný ..je veľká šanca, že vzťah nebude fungovať, lebo nebudú rozumieť svetu toho druhého).

Na záver

Musím povedať, že ja knihou až tak nadšená nie som. Jej plus je, že autorka je antropologička / výskumníčka, a teda typológiu alebo jej závery zrelevantňuje to, že vychádza z výskumných dát (má celkom veľké vzorky). Osobne sa mi už však menej pozdáva časté zovšeobecňovanie a zjednodušovanie, počnúc a končiac delením ľudí na štyri typy, ktoré sa tiahne celou knihou (ale rozumiem tomu kategorizovaniu pre lepšie pochopenie rôznorodosti ľudí). Ono potom ale trochu divne vyznieva to, keď tvrdí, že každý máme niečo z každého typu, niektorí dokonca akoby všetko. Navyše, ku koncu knihy vlastne popisuje, že každý môže byť s každým AK…ak sa viac rozprávajú, ak robia kompromisy, ak vedia o svojich slabých stránkach…ak ak ak… (tak potom načo vôbec deliť ľudí na 4 typy a nebaviť sa viac o tom ako mať funkčný vzťah?). Je fajn si ale knihu prečítať, lebo si prostredníctvom nej viac uvedomíte, že rôzni ľudia majú rôzny temperament, rôzne prejavujú náklonnosť, môžu mať rôzny sexuálny drive a tak podobne. Z toho plynie mravné ponaučenie spočívajúce v tom, že pri voľbe partnera môže prílišná podobnosť, ale tiež prílišná rozličnosť robiť problémy a vzťah skôr komplikovať ako uľahčovať. Preto je dobré poznať seba a svoje vzorce správania vo vzťahoch a hľadať k sebe komplementárneho človeka, aby sme ho nemuseli meniť, ale prirodzene k nám zapasoval

Ak by som mala vyzdvihnúť nejakú myšlienku autorky, tak to bude táto: „okrem biologickej kompatibility (že sa teda director priťahuje s negotiatorom alebo Explorer s explorerom) sú to aj iné sily, ktoré vzťahu dávajú šancu vytrvať roky. Ak je potenciálny partner/ka z podobného prostredia, je v podobnom veku, má podobný level intelektu a vzdelania, má podobný humor, zdieľa rovnaké náboženské a sociálne hodnoty, má podobné záujmy, uspokojuje vaše potreby a vaše životné štýly sú prepojiteľné, je tu nádej na dlhotrvajúci vzťah.“

(… no nemohla pokojne vynechať celú typológiu? Mne by stačilo toto !)

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto: