PSYCHOBLÓGIA

Vášeň? Záväzok? Intimita? Čo je vo vzťahu dôležité?

Existujú dve skupiny ľudí. Tí, ktorí papier potrebujú a tí, ktorí nie. Pred pár dňami som bola na absolútne skvelej svadbe mojich kamarátov, ktorí sa rozhodli, že ho chcú. A bola som družička ( 😎 ). Ale nie to je podstatné. Skôr to, prečo sa sobáše dejú, a na akom láskoidnom základe sú položené. Alebo na čom vlastne…

Osobne vnímam sobášnu listinu ako istú zmluvu, ktorej podpísaním sa osoba k niečomu zaväzuje. V tomto prípade k niekomu. A sobáš je akýmsi symbolom tohto verejného záväzku (zdôrazňujem slovo verejného), ktorý by mal platiť – ideálne doživotne (reálne však…no 😆 ). Ide o dosť závažné rozhodnutie, preto nečudo, že niektorých táto predstava vydesí. Niektorých však nie. Prečo?

 

Teória lásky

Pri slove záväzok, sa mi v hlave okamžite vybaví teória lásky pochádzajúca z pera (alebo klávesnice?) Roberta J. Sternberga. Ten nad láskou dumal dostatočne dlho a intenzívne, aby dospel k poznaniu, že: „láska je zložitý celok, sčasti riadený inštinktmi a pudmi, ktoré sú prenášané geneticky, a sčasti – pravdepodobne väčšej – pozorovaním naučenou sociálnou rolou.“ Obsahuje tri komponenty: Intimitu, vášeň a záväzok.

Tieto tri komponenty sa vyskytujú v každom vzťahu v odlišnej miere. Dokonca i v rámci jedného vzťahu sa ich intenzita mení v závislosti od …no času stráveného spolu, partnerov, problémov, externých faktorov (mileniek/milencov:D) a podobne. Na začiatku býva dominantná vášeň (to keď sa dvaja na seba stále vrhajú, mačkajú, bozkávajú a kadečo iné), postupne narastá intimita (tie hodiny rozprávania, písania a volania by mali viesť k vzájomnému sebaspoznaniu). Záväzok rastie úmerne dĺžke vzťahu, i keď v istom bode sa jeho rast zastaví a je relatívne stabilný (budeme spolu do konca života.. nikdy ťa neopustím, nie naozaj !). Typický je skôr pre dlhodobý vzťah.

Ak sú vo vzťahu prítomné všetky tri komponenty, to je vraj láska úplná. A zrejme tá ideálna (ak niečo také existuje). Určite ste spozorovali, že v istých vzťahoch dominuje len jedno, napríklad vášeň. V inom zas intimita a vzájomná blízkosť. Kombináciou jedného alebo dvoch dominujúcich komponentov vznikajú rôzne druhy lásky – romantická, vášnivá či priateľská, verná láska …ááá ďalšie sú na obrázku.

 

Teória lásky podľa Sternberga

 

Nepochybujem, že pod vášňou, intimitou a záväzkom ste si kadečo predstavili, ale predsa len, ako to vnímal samotný autor teórie?

  • Intimita je v Sternbergovej koncepcii vnímaná v zmysle fyzickej a psychickej blízkosti a sebaodhalenia sa. Objavujú sa tu slová ako porozumenie a empatia, dôvera, poznanie sa.
  • Vášeň sa spája predovšetkým s prežívaním  milostných vzťahov a teda s fyzičnom, vzájomnou príťažlivosťou a sexualitou.
  • A do tretice je to môj obľúbený záväzok alebo inými slovami oddanosť partnerovi. Sternberg v súvislosti so záväzkom užíval i slovo rozhodnutie, a to v zmysle odhodlania milovať toho druhého, zvyčajne v počiatkoch vzťahu. Záväzok pre neho predstavoval predsavzatie udržovať s druhou osobou vzťah dlhodobo.

 

Záväzok

Kľúčové slovo je rozhodnutie! Rozhodovanie je skôr záležitosť rozumu, ale bezpochyby doň vstupujú emócie. Chápeme ho ako: „ako voľbu medzi alternatívami na základe preferencií rozhodovateľa.“ Ak by sme to poňali tematicky, spomedzi množstva žien a mužov dostupných na trhu lásky si vyberieme jedného človeka, ktorému sa dobrovoľne zaviažame, pretože sme zhodnotili, že s ním/ňou chceme prežiť život. Osobne sa mi toto poňatie veľmi páči, pretože láska a dobrý vzťah nepadajú z neba (ako sa môže zdať), skôr sa preň musíme rozhodnúť a v záujme ich udržania sa tak správať.

 

 „Ak niekto prežíva vysoký záväzok voči partnerovi, zvyčajne to vedie k väčšej tolerancii k jeho nedostatkom.“

 

A čo sa ľuďom vybavuje pri vyslovení slova záväzok? Najčastejšie je to:

  • rozhodovanie a správanie sa podľa vykonaného rozhodnutia,
  • oddanosť,
  • zodpovednosť,
  • žitie podľa priania druhého,
  • vernosť a dôvera,
  • byť so svojím partnerom a udržovať vzťah s ním funkčný po dlhú dobu

 

Vedci začali záväzok skúmať práve v kontexte manželstva, pretože ich zaujímalo čo prispieva k (ne)stabilite takého spolužitia. Neskôr sa začalo uvažovať nad tým, či je záväzok u manželov väčší, ako povedzme vo vzťahu dvoch ľudí, ktorí spolu síce žijú, avšak povestný papier nemajú, odborne teda kohabitujú (po slovensky…sa družia). Na mysli momentálne nemám páry, ktoré spolu žijú, ale svadbu a deťúrence chystajú. Alebo páry, ktoré spolu žijú, pretože na svadbu finančné prostriedky zatiaľ nemajú. Na mysli mám tie, ktoré spolužitie bez papiera vnímajú ako alternatívu k manželstvu. Viaceré výskumy potvrdili tento predpoklad, i keď kohabitanti sa často bijú do pŕs, že záväzok, ktorý prežívajú voči partnerovi je vysoký bez ohľadu na papier (jedine, že by nie no :D). Ďalej sa výskumne preukázalo, že páry ktoré sa do manželstva vrhnú bez predchádzajúceho spolužitia, doň i najviac investujú (i čo sa napr. majetkových investícií týka), najmenej investujú práve kohabitanti. Čo sa týka prežívanej pohody, šťastia a spravodlivosti vo vzťahu, horšie sú na tom opäť kohabitujúci. Z toho sa dá usudzovať, že manželstvo a verejný prísľub pôsobia psychologicky a podporujú záväzok, spokojnosť a mieru investícii do partnera.

Zdroj: giphy.com

Doba, v ktorej žijeme síce ešte stále vytvára spoločenský tlak na mladé slobodné devy (Kedy sa už vydáš, veď už máš roky! Kedy chceš rodiť? Ja v tvojom veku… Nájdi si už poriadneho muža!)..aj na mladých slobodných junákov (tam je však tolerancia trochu vyššia, najmä veková), rozhodne však nie tak ako kedysi – v časoch kedy ultimátnym cieľom bolo dobre sa vydať /oženiť a porodiť deti. V časoch kedy hrali tradície, svadby a rodina prím. Dnes je pre čoraz viac ľudí ultimátnym cieľom byť úspešný/á, mať prácu, vysoký status a peniaze (…a áno, ešte zostať pozitívny :D). Vzťahy…vzťahy buď sú alebo nie sú. Partner/ka buď je alebo bude…alebo bude ďalší/ia. Módne je fungovať v tzv. „sériovej monogamii“ – alebo sérii dlhodobejších vážnejších milostných vzťahov, ktoré ale väčšinou nesmerujú k manželstvu či spoločnému životu. Množstvo ľudí sa odhodlá ku kohabitácii, čo pre niektorých predstavuje alternatívu manželstva. Volia ju predovšetkým ľudia s vyšším vzdelaním, progresívne zmýšľajúci, s nižšou religiozitou, vyznávajúci autonómiu a sebarealizáciu. Najfrekventovanejšia je logicky v Západnej Európe – najmä v severských štátoch. Vo Východnej, Južnej a Strednej Európe sa vyskytuje ešte stále v nižšej miere. V tejto dobe možností a individualizmu je podľa môjho názoru na mieste pýtať sa, nakoľko sa touto „progresivitou“ oslabuje schopnosť zaviazať sa jednému človeku a nakoľko vyhráva túžba po nezávislosti, slobode a čakanie na niečo (niekoho) lepšie(ho)

 

 

Manželstvu zdar !

 

P.S. – Tento blog venujem novomanželom Kike a Tomášovi.

(Ste pre mňa vzorový príklad fungujúceho páru, tak sa ani nepokúšajte pokaziť mi dôveru v pekné vzťahy ! )   

 

 

 

Zdroje:

LEHOTSKÁ,Viera. Cohabitation : Review of literature. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

http://www.saske.sk/cas/public/media/5970/lehotska%20kohabitacia-prehladova%20studia%20po%20recenzii.pdf

Bc. Olga Trestrová. Intimita a závazek v partnerských vztazích v mladé dospělosti. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií Katedra psychologie.

Sternberg, J. R. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93,119-135.

Hiekel, N., Liefbroer, A.C. & Poortman, AR. (2014). Understanding Diversity in the Meaning of Cohabitation Across Europe. In Eur J Population 30: 391.

Monteiro, A.P; Costa-Ramalho; S.; Ribeiro, M.T.; Pinto, A.M. (2015).Commitment in different relationships statuses: validation study of the personal commitment scale. Span J Psychol. Jun 3;18:E34. 

Poortman, A.R.; Mills, M. (2012). Investments in Marriage and Cohabitation: The Role of Legal and Interpersonal Commitment. In Journal Of Marriage And Family   Volume: 74   Issue: 2   Pages: 357-376. 

 

 

Share on :

 

Napíš, čo Ti beží hlavou

Skús prečítať aj toto:

Comments are closed.